REGULAMIN

jednakęó1. USŁUGA
1.1. Właścicielem ACTIV BOX jest firma ACTIV Sandra Malitowska ul. Oleska 6a, 42-793 Sieraków Śląski
1.2. ACTIV BOX w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie do domu lub biura zestawów posiłków ( wybranych spośród dostępnej aktualnie oferty). Każdy posiłek jest opisany i zapakowany w oddzielny pojemnik. Posiłki zapakowane są razem w papierową torbę.
1.3. Posiłki zapakowane w czarne pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, natomiast nie nadają się do podgrzewania w piecach. Przed podgrzaniem należy ostrożnie usunąć folię ochronną lub plastikowe wieczko. Przezroczyste bądź białe pojemniki nie nadają się do podgrzania ani w kuchenkach mikrofalowych ani w piecach.

2. ZAMÓWIENIE
2.1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
2.2. zamówienie zestawów następuje drogą telefoniczną lub poprzez wypełnienie formularza ze strony www.activboxcatering.pl .
Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu. Po wypełnieniu formularza zamówienia ze strony www.activboxcatering.pl – obsługa w ciągu 24h skontaktuje się z klientem telefonicznie bądź drogą elektroniczną w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.
2.3 Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego pakietu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po potwierdzeniu zamówienia przez obsługę ACTIV BOX, dlatego też należy podczas składania zamówienia pamiętać o uwzględnieniu minimum 2dniowego wyprzedzenia.
2.4. ACTIV BOX przyjmuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 6-16. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 530 229 666.
2.5. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór programu. Ponadto zamawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności dotyczy to: a) chorób istniejących oraz przebytych; b) nadciśnienia tętniczego; c) cukrzycy; d) nietolerancji laktozy lub glutenu; e) zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; g) alergii.
2.6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 2.5..
2.7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z jakąkolwiek jednostką chorobową, alergią, nietolerancją pokarmową lub zaburzeniami hormonalnymi, szczególnie w przypadku pominięcia bądź rezygnacji z usługi konsultacji dietetycznej w gabinecie dietetyka.
2.8. Zamawiającym program w ACTIV BOX może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety

3. PŁATNOŚĆ
3.1. Opłata za Dietę następuje przelewem( w takiej sytuacji wymagane jest dostarczenie potwierdzenia przelewu na adres kontakt@bedstudio.nazwa.pl przed 1szą dostawą) bądź gotówką z góry (płatne u kuriera przy odbiorze pierwszego zestawu) za cały zamówiony okres czasu. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 43 1050 1155 1000 0091 4040 2620 prowadzony przez ING Bank Śląski.
3.2. W przypadku braku płatności za zamówioną Dietę firma nie realizuje zamówienia.
3.3. Korzystanie z usług ACTIV BOX jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie www.activboxcatering.pl
3.4.Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie www.activboccatering.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z klientem ACTIV BOX wysyła sms z potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy oraz płatności. Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania płatności ( gotówka bądź przelew).
3.5. Na życzenie Klienta ACTIVBOX wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy kontakt@bedstudio.nazwa.pl w momencie składania zamówienia.

4. DOSTAWA

4.1.Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są od poniedziałku do piątku.. Zestawy na weekend( sobota, niedziela) dowożone są w piątek popołudniu.
4.2. Szczegóły dostawy ustalane sa indywidualne z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.
4.3. Dostawa w obszarze miasta Lubliniec jest bezpłatna( chyba, że cennik wskazuje inaczej – dotyczy to szczególnie zestawów o mniejszej niż 3 liczbie posiłków). Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną.
4.4.Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy jednak nie później niż do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dostawę zestawu uwzględniając godziny pracy ACTIV BOX.
Klient ma prawo do zawieszenia dostaw jednak informację o tym fakcie należy dokonać z minimum 24godzinnym wyprzedzeniem, zestawy zostają przeniesione na koniec zamówionego okresu.
4.5. Dla zmian, które dotyczą soboty i niedzieli prosimy o przekazywanie informacji do godz. 14.00 w piątek. Zmiany dotyczące poniedziałku należy zgłosić również do godz. 14.00 w piątek. Natomiast wtorek, środa, czwartek, piątek dzień wcześniej do godz. 14.00 dzień wcześniej.
4.6. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 4.4. i 4.5. nie zostaną zrealizowane. Opłata zostanie pobrana jak za normalną usługę.
4.7. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne będzie przesyłany przez ACTIV BOX drogą sms bądź mailową.
4.8. ACTIV BOX nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.
4.9. ACTIV BOX , w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscy, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta ACTIV BOX zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.

5. ZMIANY PROGRAMU, REZYGNACJA, ZMIANA TERMINU DOSTAWY
5.1. Klienta ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostawy, rodzaju diety, kaloryczności lub przekazania zamówienia na inną osobę.W takim przypadku klient zobowiązany jest do uregulowania należności, która powstała z tytułu zmiany.
5.2. W przypadku zawieszenia dostaw, zmiany programu lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie ACTIV BOX najpóźniej 2 dni robocze przez datą zaistnienia zmiany.
5.3. ACTIV BOX zezwala w szczególnych przypadkach na  rezygnację z kontynuacji w trakcie trwania programu Diety. Każda taka sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. W takiej sytuacji wymagany jest kontakt telefoniczny.
5.4. W przypadku rezygnacji ACTIV BOX rozlicza każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:
6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACTIV Sandra Malitowska, ul. Oleska 6a, 42-793 Sieraków Śląski, e-mail: kontakt@activ-studio.pl.
6.2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) realizacji Państwa zamówień oraz informowania o ofercie naszej firmy, a także w celu kontaktu bezpośredniego naszych pracowników z Państwem
2) przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit.RODO (prawny interes Administratora),
6.4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa i archiwizowane (do czasu odwołania zgody)
6.5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6.6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz dostawcom usług transportowych, wyłącznie w celu realizacji celów wymienionych w pkt. 2;
6.7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego.
6.8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, mailowo pod adresem: kontakt@activ-studio.pl lub pisemnie na adres: Activ Sandra Malitowska, ul. Oleska 6a, 42-793 Sieraków Śląski.